PDA

View Full Version : Anwar Masood


 1. Raat aai hai
 2. JIS TRHA KI HAIN
 3. sasta insaaf
 4. paanchwan frishta
 5. Alhaje Muhaqiq
 6. Seekh leemn se yahan
 7. Raat aai hai
 8. Lasani zanani
 9. Aj ki pakaya way
 10. tan hogaya
 11. tujay muj say
 12. Ajj Ki pakayiye
 13. :~: Phir Mujh ko kya khabar .....